Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je vlastně ZZVJ + pravidla

10. 2. 2009

ZZVJ = Základní zkoušky výcviku jezdce

-bez ZZVJ nemůžete závodit na oficiálních závodech

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.
2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
- vodění a předvádění koně
- drezurní úlohy - národní úloha č. Z1 nebo Z2
- překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu
3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :
- anatomie a fyziologie koně
- napájení, krmení, ošetřování a kování koně
- úrazy a nemoci koní
- základní zdravotní ošetření koně
- ústroj jezdců při výcviku, postroj koní
- bezpečnost jezdce a základní první pomoc
- disciplíny jezdeckého sportu ( základní znalost pravidel)
Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu .
4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.
5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.
6) Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n.L., Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu - ZZVJ Policie ČR.

Opravné zkoušky
- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.
- Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje) opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.
- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc.

Přerušení zkoušek
- V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit).

Hodnocení
- V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok, klus, cval, provedení kruhu, srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
- Ve skoku na parkuru je základním kriteriem hodnocení - balance, styl.
- V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min.30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise "Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce".

Směrnice
Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky :
1) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře ( drezurní obdélník 20 x 40 m ).
2) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové ( viz. předepsaný plánek parkuru ).
3) Ustájení pro koně kandidátů zkoušek.
4) Obsluhu pro stavbu překážek.
5) Místnost pro vypracování testů.

Pomůcky potřebné při zkouškách
1) - Každý kandidát si musí dovézt oddílového, klubového nebo soukromého koně, se kterým bude provádět zkoušku.( může být jiný pro drezuru a pro parkur , na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci)
- Kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy
- Kandidát si přinese psací potřeby
- Kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň postroj dle skokových pravidel jezdeckého sportu čl. 258 a čl. 260.
2) Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)
3) Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)
4) Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)
5) Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

Při zkouškách je potřeba nejméně 3 zkoušející
1) Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů , provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení.
2) Další dva zkoušející budou hodnotit drezurní a skokovou zkoušku.

( Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř. je trénují ).


Časový program pro jezdce
8:00hod
- kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)
- hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9:00hod
- předvádění a vodění koně
- drezurní úloha Z1 nebo Z2 ( pořadí startujících 1 - 20 )

14:00hod
- skoková zkouška na předepsaném parkuru ( pořadí startujících 20 - 1 )

16:00hod
- testy ( vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min. )

17:30hod
- hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

(Uvedený časový rozvrh je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit - dle počtu účastníků apod.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář